DBH 1‎ > ‎

Informazioa

IKASTURTE HASIERAKO INFORMAZIOA IKASLE ETA FAMILIEI

 

IKASTURTEA: 

2017-2018

 

IKASGAIA: 

BALIO ETIKOAK

 

MAILA:

DBH-1

 

A- AURTEN LANDUKO DIREN EDUKIEN LABURPENA

  1. EBALUAZIOA

Pertsonaren duintasuna: Norberaren  eta gainerako pertsonen nortasuna.

 

       2. EBALUAZIOA

            Komunikazio- eta gizarte-trebetasunak.

 

           Elkar  ulertzea eta  errespetua pertsonen                               arteko  harremanetan.

 

  1. EBALUAZIOA

Giza eskubideak eta aukera berdintasuna pertsonen arteko harremanetan

 

 

 

B- KALIFIKAZIORAKO TRESNAK ETA IRIZPIDEAK

Hiru ebaluazio egingo ditugu eta ebaluazio tresna hauek erabiliko dira:

1- Idatzizkoak

2- Ahozko azalpenak, ariketak, materiala, lanak eta lan-koadernoaren behaketa.

3-Jarrera, interesa,  puntualtasuna, portaera  eta euskararen erabilera.

 

-  Ez bada azterketa egiten, prozeduretako  nota % 70 izango da eta jarrerak %30-ko  balioa izango du.

-   Azterketa egiten bada kalifikazio irizpideak honako hauek izango dira:

        Azterketa idatziak: %20;

        Prozedurak: %50;

        Jarrera: %30.

 

C- IKASGAIA BERRESKURATZEKO PROZEDURA

-1. eta 2. ebaluazioetan berreskurapen lanak egingo ditugu.

-Ikasleak, ebaluazioren bat gainditzen ez badu, ekaineko EZOHIKO frogan ikasturte osoan zehar landu diren edukiekin lotura duen lan monografikoa aurkeztu beharko du.

 

Aurreko informazioa Gizarte Zientziak Departamentuko Programazio Laburtuetatik atera dugu. Programazio hauek Urteko Planean txertatzen dira. Bertan, lortu nahi diren helburuak (konpetentzietan oinarriturik), edukien denboralizazioa eta ebaluazio-irizpideak jasotzen dira.

 


 I

Comments