DBH 3‎ > ‎

Informazioa

        IKASTURTE HASIERAKO INFORMAZIOA IKASLE ETA FAMILIEI

 

IKASTURTEA: 

2017-2018

 

IKASGAIA: 

GEOGRAFIA ETA HISTORIA

 

MAILA:

DBH-3

 

A- AURTEN LANDUKO DIREN EDUKIEN LABURPENA

1. EBALUAZIOA

1.Geografiari buruzko hitzaurrea. Munduaren antolamendu politikoa.

2.Mundua: ekonomia globalizatu bat.

3.Lehen sektorea.

4.Meatzaritza, energia eta industria.

 

2. EBALUAZIOA

5.Zerbitzuak.

6.Hiriak, mundu globalaren erdigunea.

7.Garapenaren erronka.

8.Ingurumen-jasangarritasuna.

 

3. EBALUAZIOA

9.Historiari buruzko hitzaurrea. Aro Modernoa, aro berri bat.

10.Pentsamolde berriak: Errenazimentua eta Erreforma.

11.Espainiar Inperioaren sorrera.

12.Barrokoko Europa.

 

B- KALIFIKAZIORAKO TRESNAK ETA IRIZPIDEAK

·         Kontrol eta froga idatziak: %70

·         Ahozko azalpenak, idatzitako ariketak, materiala,lanak eta lan-koadernoaren behaketa: %20

·         Jarrera, interesa,  puntualtasuna, portaera  eta euskararen erabilera:  %10

   -Hiruren gehiketa izango da ebaluazio bakoitzaren nota eta 5 bat lortu behar da gainditzeko.Halaber, ebaluazioa gainditu ahal izateko ezinbestekoa da atal bakoitzean 4 bat ateratzea gutxienez, eta azterketa bat gutxienez gaindituta , bestela errekuperatu beharko da.

 

C- IKASGAIA BERRESKURATZEKO PROZEDURA

- 1. eta 2. ebaluazioetan berreskurapen azterketa egingo dugu.

-  Ekainean ebaluazioren bat  suspendituz gero, ezohiko deialdian parte hartu behar dute, eta

   froga horixe gainditu behar dute.

-  Prozedura eta jarreren kasuan ikasturtean zehar trebeziak lortzeko aukera dute, antzeko

    egoera didaktikoak errepikatzen direlako.

 

- Iazko ikasgaia gainditu gabe izanez gero, Gizarte Mintegiak erabakitako lan bat

 aurkeztu behar dute; eta txarto eginda  badago edo aurkeztu ezean,  azterketa egingo dute ikasleek kurtsoaren bukaeran.

     
Comments