DBH 4‎ > ‎

Informazioa

IKASTURTE HASIERAKO INFORMAZIOA IKASLE ETA FAMILIEI

 

IKASTURTEA: 

2016-2017

 

IKASGAIA:

GIZARTE ZIENTZIAK- HISTORIA

 

MAILA:

DBH-4

 

A- AURTEN LANDUKO DIREN EDUKIEN

     LABURPENA

1. EBALUAZIOA

1.     Historiari buruzko hitzaurrea.  Antzinako Erregimenaren krisialdia.

2.     Iraultza liberalak eta nazionalismoak (1776-1848)

3.     Industria Iraultza eta gizarte-aldaketak

4.     Espainia eta euskal lurraldea  XIX. mendean.

 

2. EBALUAZIOA

5.     Inperialismoa, gerra( Lehen Mundu Gerra) eta iraultza (Errusiako Iraultza)

6.      Gerra arteko mundua

7.     Bigarren Mundu Gerra

8.    Espainia eta  euskal lurraldea: 98ko Krisitik Gerra Zibilera.

 

3. EBALUAZIOA

                      9. Gerra Hotza (1945-1991)

                          10.  Deskolonizazioa eta Hirugarren Mundua

11.   Mundua 1945etik gaur egun arte

12.    Espainia eta euskal lurraldea: diktaduratik demokraziara.

B-  KALIFIKAZIORAKO TRESNAK ETA

      IRIZPIDEAK

·         Kontrol eta froga idatziak : %70

·         Ahozko azalpenak, idatzitako ariketak, materiala,lanak eta lan-koadernoaren behaketa: %20

·         Jarrera, interesa , portaera eta euskararen erabilera:  %10

     -Hiruren gehiketa izango da ebaluazio bakoitzaren nota eta 5 bat lortu behar da gainditzeko.Halaber, ebaluazioa gainditu ahal izateko ezinbestekoa da atal bakoitzean 4 bat ateratzea gutxienez, eta azterketa bat gutxienez gaindituta , bestela errekuperatu beharko da.

 

 

C- IKASGAIA BERRESKURATZEKO PROZEDURA

·      1. eta 2. ebaluazioetan berreskurapen azterketa egingo dugu.

·      Ekainean ebaluazioren bat  suspendituz gero, ezohiko deialdian parte hartu behar dute, eta froga horixe gainditu behar dute.

·       Prozedura eta jarreren kasuan ikasturtean zehar trebeziak lortzeko aukera dute, antzeko egoera didaktikoak errepikatzen direlako.

·      Iazko ikasgaia gainditu gabe izanez gero, Gizarte Mintegiak erabakitako lan bat

 aurkeztu behar dute; eta txarto eginda  badago edo aurkeztu ezean,  azterketa egingo dute ikasleek kurtsoaren bukaeran.

 
 

Comments